Castellum ökar med halv miljard
Foto: Castellum

Castellum ökar med halv miljard

Ekonomi

24 april 2019

I rapporten för Castellum första kvartal lyser det i stort sett helt svart. Bland annat storökar bolagets resultat med över 500 miljoner.

I den rapport för januari till mars 2019 har Castellums förvaltningsresultatet ökat med nio procent. Detta innebär att bolagets mål på tio procent för befintlig portfölj och för befintligt kvartal nästan är i nådd.

Intäkterna ökar från 2018:s siffror som låg på 1 352 miljoner till 1 433 miljoner och resultatet kliver upp rejält och landar på 1 341 från siffrorna för samma period föregående år som var 765 miljoner.

Nettouthyrning för perioden uppgick till -7 miljoner, ett tapp från föregående period och år då denna post landade på 48 miljoner.

– Vad gäller hyresmarknaden noterade jag redan i förra rapporten vissa svaghetstecken, men jag tror fortfarande på en underliggande styrka i hyresmarknaden, vilket för Castellums del bland annat. märks i vår höjda uthyrningsgrad samt fortsatta hyrestillväxt i jämförbart bestånd om cirka fem procent, säger boalgets vd Henrik Saxborn i en kommentar.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Castellums första kvartal 2019:

  • Intäkterna för perioden januari-mars 2019 uppgick till 1 433 Mkr (1 352 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 726 Mkr (665), motsvarande 2,66 kronor (2,43) per aktie – en ökning med 9%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 689 Mkr (231) och på derivat till -121 Mkr (-7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 341 Mkr (765), motsvarande 4,91 kronor (2,80) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 178 kr (154) per aktie – en ökning med 16%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till -726 Mkr (502) varav 2 518 Mkr (38) avsåg förvärv, 777 Mkr (696) ny-, till- och ombyggnationer och 4 021 Mkr (232) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 89,2 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till -7 Mkr (48).

Källa: Castellum

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se