Castellum ökar förvaltningsresultatet med 39 procent

Castellum ökar förvaltningsresultatet med 39 procent

Ekonomi

21 oktober 2022

Hyresmarknaden är stabil och nettouthyrningen ökar för elfte kvartalet i rad. Vi har samtidigt hög aktivitet på kostnadssidan där energibesparande åtgärder är särskilt prioriterade

 Det är fortsatt ett stort fokus på finansieringssidan då obligationsmarknaden ännu är svag. Castellum har utrymme att vid behov ersätta obligationer med befintliga kreditfaciliteter. I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad”, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

  • Positiv nettouthyrning och god tillväxt i förvaltningsresultatet
  • Intäkterna uppgick till 6 732 mkr (4 437).
  • Förvaltningsresultatet ökar med 39 procent till 3 479 mkr (2 503), motsvarande 
  • 10,49 kr per aktie (9,14).
  • Fastighetsvärdena är oförändrade under kvartalet.  
  • Periodens resultat 6 534 mkr (7 064), motsvarande 19,70 kr (25,79) per aktie. 
  • Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (230) per aktie, en ökning med 13 procent.
  • Efter ny-, till- och ombyggnationer om 3 687 mkr (2 488) i befintligt bestånd, förvärv om 312 mkr (8 846) samt försäljningar om -2 564 mkr (-14 708) uppgick nettoinvestering till 1 435 mkr (-3 374) för perioden. 
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 153 mkr (93). Uthyrningsgraden uppgår till 93,4 procent.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se