Castellum ökar aktieutdelningen
Henrik Saxborn, vd, Castellum. Foto: Castellum

Castellum ökar aktieutdelningen

Ekonomi

25 januari 2018

Siffrorna för 2017 visar svart och det blev ett rekordår. Nu delar bolaget med sig till sina aktieägare.

 

– Nettoinvesteringarna uppgick totalt till 5,6 miljarder kr under 2017, där projekten utgör allt större andel. Detta gör att jag idag är övertygad om att vi för 2018, med befintlig portfölj, har goda möjligheter att nå vårt mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet, säger Henrik Saxborn, koncernchef.

  • Hyresintäkterna under 2017 uppgick till 5 182 Mkr (4 533 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 530 Mkr (2 065), motsvarande 9,26 kronor (8,80) per aktie. En ökning i absoluta tal om 23% och i kr per aktie, 5%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 540 Mkr (4 085) och på derivat till 247 Mkr (82).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 876 Mkr (4 972), motsvarande 21,51 kronor (21,20) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 153 kr (133) per aktie. En ökning med 15%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 5 613 Mkr (24 737) varav 3 595 Mkr (29 372) avsåg förvärv, 2 893 Mkr (2 119) ny-, till- och ombyggnationer och 875 Mkr (6 754) försäljningar.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 310 Mkr (178).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kronor (5,00) per aktie, vilket är en ökning om 6% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 2,65 kronor.

– Utdelningstraditionen fortsätter – och styrelsen föreslår höjd utdelning för tjugonde året i rad. 2017 blev ett rekordår för Castellum till följd av en stark lokal organisation, rätt placerad portfölj och en stark hyres- och fastighetsmarknad. Detta resulterade i en nettouthyrning på 310 miljoner och en värdetillväxt om 4,5 miljarder kr. Castellums fastigheter var vid årsskiftet värda 81 miljarder kr och belåningsgraden var 47 procent.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se