Castellum investerar över 300 miljoner
Foto: Castellum

Castellum investerar över 300 miljoner

Stadsutveckling

19 mars 2018

Förra året köpte Castellum välkända landmärket Sabbatsberg 24. Nu investeras över 300 miljoner i projektet.

 

Syftet är att omvandla cirka 9 000 kvadratmeter till moderna arbetsplatser. Investeringen beräknas uppgå till 307 miljoner.

Den välkända fastigheten Sabbatsberg 24 om totalt 11 500 kvadratmeter vid Torsgatan i centrala Stockholm, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017, med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge.

Den första ombyggnadsetappen som inleds under våren 2018, omfattar cirkaa 9 000 kvm och beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2019. Som en följd av hög efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm startar Castellum ombyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 40 miljoner.

– Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen av fastigheten Sabbatsberg 24 breddar Castellum sitt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Ombyggnationen av Sabbatsberg 24 är en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Fastigheten ska i möjligaste mån öppnas upp mot gatan och kopplingen till innergårdarna stärkas, samtidigt som byggnadens unika historik och ursprungliga gestaltning i jugendstil bevaras.

Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se