Castellum investerar 291 miljoner

Castellum investerar 291 miljoner

Ekonomi

9 juli 2012

Via sina dotterbolag har Castellum köpt två fastigheter i Danmark samt en i Lund. Bolaget har samtidigt inlett ett antal nybyggnationer och sålt tre fastigheter. Total investering uppgår till 291 miljoner kronor.

  • Via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen, har Castellum  förvärvat en fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet i Høje-Taastrup, väster om centrala Köpenhamn, om 19 200 kvm. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om 15 000 kvm. Investeringen uppgick till 111 miljoner kronor.
  • I Herlev, nordväst om centrala Köpenhamn, Danmark, har Briggen förvärvat en fullt uthyrd kontors- och lager fastighet om 5 900 kvm. Investeringen uppgick till 46 miljoner kronor. 
  • I Lund har Briggen förvärvat en industri- och lagerfastighet om 1 770 kvm för 17 miljoner kronor. Fastigheten ligger i anslutning till bolagets befintliga fastighetsbestånd i Lund och var vid förvärvet vakant. Tillträde sker i slutet av augusti.

 

Vidare har Castellum påbörjat nyproduktioner i Sverige: 

  • Via Dotterbolaget Briggen, har Castellum påbörjat en nybyggnation i Gastelyckan, Lund, av 2 400 kvm handelsyta. Nybyggnationen är fullt uthyrd. Investeringen är beräknad till 29 miljoner kronor och beräknas vara färdigställd under våren 2013.
  • I Jordbro, Stockholm, har Fastighets AB Brostaden påbörjat en nyproduktionen av en lager/logistik byggnad om 6 550 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 66 miljoner kronor och vara färdigställd andra kvartalet 2013. För närvarande är inga kontrakt tecknade i den nya byggnaden.
  • I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB påbörjat en nybyggnation av 2 300 kvadratmeter lager- och kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 22 miljoner kronor och vara färdigställd under tredje kvartalet 2013.

 

Castellum har via flera dotterbolag sålt fastigheter får 46 miljoner:

  • Söder om Göteborg, har Eklandia Fastighets AB sålt två lagerfastigheter om 12 430 kvm för 31 miljoner kronor.
  • I Torsvik, Jönköping, har Fastighets AB Corallen sålt en lager/industri fastighet om 3 670 kvm för 15 miljoner kronor. Frånträde har skett.

 

 

Skribent


Källa:

Pressmeddelande Castellum

För övrig information, kontakta: 

Håkan Hellström, VD Castellum, Tel: 031-60 74 56, E-mail: hakan.hellstrom@castellum.se 

Henrik Saxborn vice VD, Tel: 031-60 74 50, E-mail: henrik.saxborn@castellum.se