Castellum inför permanent flexibilitet för anställda

Castellum inför permanent flexibilitet för anställda

Personnytt

16 september 2020

Under visionen ”Jobba var du vill, när du vill” får Castellums medarbetare friheten att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som de själva föredrar.

”Flexibilitet är inget flyktigt modeord. Det är själva nyckeln till framtidens arbetsplats där kloka arbetsgivare försöker underlätta sina medarbetares vardag. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bygga en kultur som gör både företag och individer till vinnare”, säger Henrik Saxborn, VD på Castellum.

Att arbeta hemifrån brukade vara chefernas privilegium medan övriga anställda förväntades göra sitt jobb på kontoret mellan nio och fem. Den digitala revolutionen banade väg för ett friare synsätt, och idag är det coronapandemin som satt företagens flexibilitet på sin spets. Gårdagens undantag blir morgondagens standard.

– Hela arbetslivet står inför en enorm omdaning, som vi tror oss möta bäst genom att praktisera förändring på oss själva. Frågor om distansarbete, flexibilitet och balans mellan jobb och fritid har vi haft på agendan ganska länge. När pandemin bröt ut införde vi distansarbete som standard för de flesta medarbetare och nu öppnar vi alltså upp för en fortsatt övergång till ett mer flexibelt arbetsliv, berättar HR-direktör Helena Dino.

Ingen kan bestämma helt på egen hand, men i dialog med närmaste chef kan alla medarbetare prata igenom önskemål och behov. Då kan vi tillsammans skräddarsy lösningar som fungerar för både den enskilde och för bolaget. Även yrkesgrupper med arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro eller fasta tidsramar, kan med ny teknik utföra många uppgifter på ett flexiblare sätt än tidigare. Som alltid sätter vi resultaten i främsta rummet och uppmuntrar till nytänkande kring hur jobbet kan utföras om tid och rum inte behöver vara en begränsning.

I våras genomförde Castellum en stor undersökning på temat Framtidens arbetsplats. Där framgick att önskan om balans i livet är en stark drivkraft för ökad flexibilitet. Hela 84 procent uppgav att hjälp med livspusslet är viktigt för att en arbetsplats ska vara attraktiv. Samtidigt visade undersökningen att arbetskamrater är det vi rankar högst på arbetsplatsen.

– De flesta av oss vill nog helst ha en mix av fysiska möten och enskilt arbete på distans, men att hög flexibilitet blir norm i arbetslivet även efter pandemin är det nog ingen tvekan om. Friheten att kunna välja och att varva arbetssätten är den stora behållningen här, säger Helena Dino.

När Castellum nu introducerar riktlinjerna för flexibelt arbetsliv hoppas vi även kunna inspirera våra kunder att utveckla nya framgångsrika arbetssätt, tjänster och lösningar som minskar stressen och motverkar fysisk och psykisk ohälsa. Ökad flexibilitet och smarta servicetjänster är hörnstenar i framtidens arbetsplats.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se