Castellum hyr ut 8 246 kvm till Region Örebro
Hyresvtalet som Castellum nu tecknat med Region Örebro avser 8 246 kvm kontorsyta fördelat på tre våningsplan.

Castellum hyr ut 8 246 kvm till Region Örebro

 

2 november 2021

Castellum tecknar ett 20-årigt avtal med Region Örebro län om 8 246 kvadratmeter kontorsyta i centrala Örebro.

I februari 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Castellum och Region Örebro län om möjligheten att hyra kontorslokaler på Klostergatan 23.

Avtalet som nu tecknats avser 8 246 kvm kontorsyta fördelat på tre våningsplan.

Region Örebro län kan härmed samla merparten av den administrativa verksamheten inom en och samma lokal.

Region Örebro län har en längre tid haft som mål att lokalisera samtliga sina verksamheter inom ett visst geografiskt kluster i centrala Örebro.

Att den administrativa verksamheten nu samlokaliseras till Klostergatan 23 ger större möjlighet för medarbetarna, att till fots eller med cykel, nå varandra tack vare ett kortare avstånd mellan de administrativa lokalerna och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Närheten till kollektivtrafik via Resecentrum knyter även ihop länet och omkringliggande regioner, både för medarbetare och besökare, samt underlättar för miljövänliga transportsätt via buss och tåg.

– Vi är glada att nu kunna gå vidare tillsammans med Castellum för att skapa en modern arbetsplats för våra medarbetare. Det ger goda möjligheter till verksamhetsutveckling när fler av dem som arbetar inom vår administration finns på samma plats, säger Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

Totalt innefattar samlokaliseringen cirka 600 medarbetare och de hyresgästanpassningar som kommer att genomföras styrs bland annat av verksamheternas behov, styrande principer och önskat arbetssätt.

Regionen planerar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och Castellum har som uppdrag att skapa moderna och ändamålsenliga arbetsplatser till Region Örebro län.

Ombyggnationen kommer detaljplaneras gemensamt under de närmaste åren för att sedan genomföras med start i oktober 2023.

– Vi upplever en stor efterfrågan på kontorslokaler med närhet och möjlighet till goda kommunikationer. Att kunna erbjuda denna kontorslösning för Regionen känns väldigt bra. Det är en stor arbetsgivare vars medarbetare nu får möta framtidens arbetsliv i nya och anpassade lokaler och vi på Castellum är glada och stolta över förtroendet, säger Per Gawelin, VD för Castellum Region Mitt.

Fastigheten, med beteckning Tullen 8, byggdes 1976, fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use nivå Good och är Örebros största kontorsfastighet, som utöver flexibla kontorslösningar, även erbjuder restaurang, konferenscenter, gym, cykelgarage samt kontorshotell.

Region Örebro län tillträder lokalerna preliminärt 1 november 2024 och avtalet sträcker sig över 20 år.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se