Castellum gör ytterligare logistiksatsning
Foto: Castellum

Castellum gör ytterligare logistiksatsning

Stadsutveckling

28 november 2018

Fastigheten är den andra delen i en satsning som gör det möjligt för Castellum att etablera mer storskalig logistikverksamhet i det attraktiva logistikområdet.

Just nu utvecklas Stockholmsregionens nästa stora lager- och logistikområde, Stockholm Väst i Brunna. Närheten till europaväg E18 gör området attraktivt och strategiskt väl placerat, och för att möta efterfrågan samt öka kvaliteteten i fastighetsportföljen startar Castellum nyproduktion av ytterligare en modern och flexibel lager- och logistikfastighet i området. Här finns sedan tidigare flera etablerade företag inom service, e-handel samt lager och logistik och efterfrågan på lager- och logistiklokaler i området är stor.

Nyproduktionen på Mätarvägen 45, omfattar ca 15 000 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2019. Castellum startar nybyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång och möjlighet att anpassa lokalen för 1-4 hyresgäster och genomlastning.

- Castellum stärker kvaliteten i sin portfölj med ytterligare en flexibel och modern lager- och logistikbyggnad i ett av Stockholms attraktivaste lägen. Dessutom i ett område där vakansgraden är låg, säger Anders Nilsson, VD Castellum, Region Stockholm-Norr

Anläggningen kommer att miljöcertifieras enligt certifieringsmodellen Miljöbyggnad nivå silver. Investeringen beräknas uppgå till ca 136 Mkr.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se