Castellum gör nytt kontorsförvärv
Foto: Pixabay

Castellum gör nytt kontorsförvärv

Transaktion

12 december 2019

Castellum har förvärvat två kontorsfastigheter i centrala Västerås av Imperia Fastigheter AB. Tillträde sker den 18 december i år, respektive 9 januari 2020.

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter, Kol 13 på Kopparbergsvägen 25 och Kungsängen 14 på Pilgatan 4, med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 7 551 kvm. Förvärvspriset uppgår till 217 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 11 Mkr. I förvärvet ingår även en outnyttjad byggrätt värderad till 5 Mkr, vilket kan möjliggöra nyproduktion om ca 2 500 kvm kontor i ett av Västerås mest centrala lägen.

- Västerås är en attraktiv stad med ett växande näringsliv där vi ser en stor potential. Vi har en uttalad strategi att stärka vår position som fastighetsförvaltare på centrala lägen i tillväxtorter. Detta förvärv är en del av det arbetet. Det känns både viktigt och roligt att skapa ytterligare möjligheter att vara med och utveckla Västerås stadskärna, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Av Redaktionen

Faktaruta

Affären i sammandrag:

Castellum förvärvar fastigheterna Kol 13 och Kungsängen 14

Säljare: Imperia Fastigheter AB

Förvärvspris: 217 Mkr

Tillträdesdag: 18 december 2019 för Kol 13 och 9 januari 2020 för Kungsängen 14

Genomsnittlig kontraktslängd: 3,3 år

Hyresvärde: ca 15 Mkr år 2020

Större hyresgäster: Thorén-gruppen

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 7 551 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 99%.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se