Castellum gör nytt Gbg-förvärv
Foto: Castellum

Castellum gör nytt Gbg-förvärv

Transaktion

22 februari 2019

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 16 595 kvm.

Förvärvspriset uppgår till 867 Mkr inklusive omkostnader. Kontorslokalerna på Lilla Bommen 5 och 6 ligger intill Castellums befintliga kontorsfastighet på Lilla Bommen 4A-B.

- Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi strävar hela tiden efter att utveckla arbetsplatser i centrala lägen där företag och människor får växa. Vi ser en stark utvecklingspotential i fastigheterna på Lilla Bommen och förvärvet stärker vår position ytterligare i Göteborgs innerstad, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Lilla Bommen har ett mycket attraktivt och centralt kontorsläge intill älven med närhet till både Nordstan och Centralstationen. I närområdet pågår viktiga infrastrukturåtgärder som binder samman Lilla Bommen med innerstaden och den kraftfulla trafikbarriär som E45 utgör idag grävs ner. Dessutom pågår förberedelser för ett av Västlänkens tre stationslägen här.

- Resultaten av infrastruktursatsningarna som pågår kring Lilla Bommen kommer att göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt”, säger Henrik Saxborn.

Förvärvet finansieras genom egna intjänade medel och outnyttjade kreditfaciliteter.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se