Castellum förvärvar för 645 miljoner i Halmstad
I förvärvet ingår fastigheten Trade Center i Halmstad.

Castellum förvärvar för 645 miljoner i Halmstad

Transaktion

10 mars 2014

Castellum förvärvar nio fastigheter i högskoleområdet i Halmstad.I förvärvet ingår landmärket Trade Center, den högsta byggnaden i Halmstad

Förvärvet av de nio fastigheterna sker via Castellums dotterbolad, Harry Sjögren AB. Investeringen i det etablerade högskoleområdet som ligger ca. två kilometer sydost om centrum, uppgick till 645 miljoner. Tillträde har skett.

Den största hyresgästen är Högskolan Halmstad, etablerad 1983 och i dag med en verksamhet som omfattar 10 000 studenter och 600 anställda.

"Förvärvet innebär en stor satsning på Halmstad – en stad med stark tillväxt, säger Henrik Saxborn. Vi får nu både en effektivare förvaltning och ett bredare utbud av lokaler till våra kunder. Vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med kommunen och högskolan, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum. 

För mer information om förvärv och finansering av fastigheter, se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Det förvärvade beståndet har en uthyrningsgrad om 95% och består av 43 500 kvm varav 30 850 kvm utgörs av kontor och resterande del av butik, utbildningslokaler, lager och bibliotek. Affären innebär att Castellum via dotterbolaget Harry Sjögren AB mer än fördubblar sitt fastighetsbestånd i Halmstad, från ca 35 000 kvm till 78 500 kvm. 

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Castellum, 

För övrig information, kontakta: 

Henrik Saxborn, VD för Castellum, Tel: 031-60 74 50