Castellum fortsatt ett av världens mest hållbara bolag
– Det är uppenbart att vårt hållbarhetsarbete börjar likna ett internationellt vinnande koncept, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. Till vänster: Castellums Hisingen Logistikpark, som med sina 30 000 kvadratmeter solceller tidigare i år vann Solenergipriset.

Castellum fortsatt ett av världens mest hållbara bolag

sustainability

15 november 2021

Castellum behåller sin position som ett av världens mest hållbara bolag på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA).

Castellum rankas på sjätte plats bland hela världens fastighetsbolag. Det är sjätte året i rad bolaget uppnår toppbetyg på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är därmed det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indeces, S&P 500 ESG och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

– Det är uppenbart att vårt hållbarhetsarbete börjar likna ett internationellt vinnande koncept. Det är naturligtvis roligt, men vi är inte här för att ta medalj. Målet är att både framtidssäkra vår egen verksamhet och att bidra till den nödvändiga omställningen, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

S&P CSA (tidigare Dow Jones Sustainability Assessment) är världens mest prestigefyllda hållbarhetsbenchmark, tillika en av världens mest omfattande databaser över börsnoterade företags hållbarhetsarbete och prestationer.

Bara sex svenska bolag på listan

Endast sex svenska företag finns med på årets lista och Castellum är alltså åter igen det enda nordiska fastighetsbolag som lyckas matcha indexets tuffa kriterier och ta sig in på listan över världens mest hållbara bolag.

Övriga svenska bolag på listan är Billerudkorsnäs, Electrolux, H&M, Nordic Entertainment Group och Swedbank.

I år bjöds över 10 000 börsnoterade bolag in i utvärderingen och bara de absolut bästa inom respektive bransch kvalificerar in sig i indexet, som funnits sedan 1999 med syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Från i år går data från resultaten ut via S&P:s Global Intelligence Platform och Bloombergs globala plattformar till investerarmarknaden.

Indexet är uppdelat i 61 branscher och en mix av 80-100 sektorspecifika parametrar inom miljö, social och ansvarstagande (ESG) mäts i utvärderingen.

I utvärderingen vägs ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer samman och resulterar i ett betyg.

Bolagens insatser värderas på en skala från 0-100 och i år fick Castellum hela 80 poäng.

För mindre än en månad sedan presenterades även Global Real Estate Sustainability Benchmark, där Castellum rankades som världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga. Även detta för sjätte året i följd.

Tre framgångsnycklar

 Hållbarhetschef Filip Elland ser tre tydliga framgångsnycklar:

– Först och främst att våra hållbarhetsmål är tydligt länkade till de globala målen, med en tydlig färdplan för hur vi ska nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030. Hållbarhet är en helt integrerad del i vår affärsverksamhet, prioriterad av såväl styrelsen och ledningen som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten. Vi arbetar strukturerat, följer upp kontinuerligt och gör noggranna riskbedömningar. ”Värt att notera är att betyget för inkludering höjs varje år och konkurrensen blir tuffare och tuffare i toppen. Så det kommer att krävas allt mer för att behålla att behålla denna position, säger Filip Elland.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se