Castellum får sexårigt avtal med Länsstyrelsen
Det nya hyresavtalet gäller för cirka 5 500 kvadratmeter kontorsyta på Hamngatan 4 i Jönköping.

Castellum får sexårigt avtal med Länsstyrelsen

Uthyrning

30 juni 2021

Castellum i Jönköping har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal med Länsstyrelsen om cirka 5 500 kvadratmeter.

Castellum gör även stora investeringar i anpassningen av Länsstyrelsens befintliga lokaler för att möta kraven på framtidens arbetsplatser.

Länsstyrelsen har bedrivit sin verksamhet i samma lokaler och i gällande fastighet sedan 1957. 2018 gick Länsstyrelsen ut med en öppen lokalförfrågan där man efterfrågade mer moderna och flexibla lokaler, allt för att stödja verksamhetens arbetssätt och det eget framtagna lokalprogrammet.

Länsstyrelsen valde slutligen Castellums förslag till ombyggnation av befintliga lokaler.

Det nya hyresavtalet gäller för cirka 5 500 kvadratmeter kontorsyta på Hamngatan 4 i Jönköping.

– Vi känner oss oerhört stolta över att Castellum fått Länsstyrelsens förtroende att tillsammans med dem, skapa moderna och ändamålsenliga lokaler i en anrik byggnad. Byggnaden kommer bli helt fantastisk när den öppnas upp och ljuset får släppas in i den idag väldigt slutna fastigheten. Äldre unika detaljer kommer få stå i centrum och mötas av nya moderna material och modern teknik. Det bästa av två världar helt enkelt, säger Thomas Bergström, projektutvecklare Castellum Jönköping.

Den aktuella fastigheten ligger inom det gamla slottsområdet i Jönköping där Castellum äger och förvaltar flertalet byggnader. Området är också ett av Castellums största utvecklingsområden.

Just nu byggs den nya domstolsbyggnaden och under sommaren 2022 beräknas flaggskeppet Werket att öppna, med allt från arbetsplatser, gym, restauranger och annan service. Länsstyrelsen med sina 260 anställda kommer under renoveringsperioden tillfälligt att flytta till just Werket.

Länsstyrelsens flytt sker under juli månad och renoveringen av fastigheten påbörjas i augusti. Inflyttning i de nya upprustade lokalerna beräknas ske augusti 2022.

– Vi är glada över att både få funktionella och moderna lokaler, samtidigt som vi har kvar närheten till exempelvis buss- och järnvägsstation som ger goda pendlingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Karin Stridh, Verksamhets- och budgetcontroller på Länsstyrelsen.

Med starkt fokus på hållbarhet kommer fastigheten även att uppgraderas till att certifieras enligt BREEAM In-use, med betyget Very Good.

För Castellum innebär denna satsning en stor kvalitetsförflyttning av en befintlig fastighet i ett av stadens bästa lägen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se