Castellum får ny hållbarhetsutmärkelse
Henrik Saxborn, vd på Castellum. Foto: Castellum

Castellum får ny hållbarhetsutmärkelse

Stadsutveckling

16 september 2019

Castellum har för fjärde året i rad, och som enda noterade nordiska fastighetsbolag, utnämnts för sitt hållbarhetsarbete i det globala prestigefyllda hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index.

- Vi är oerhört stolta över denna utmärkelse. Det är fjärde året i rad vi blir invalda i Dow Jones Sustainability Index som visar att vi är bäst i klassen på hållbarhet. Hållbarhet är a och o för att vi långsiktigt ska lyckas växa och vara lönsamma. Det skapar förtroende för vår verksamhet bland befintliga och potentiella kunder, aktieägare och medarbetare. Ett stort tack till alla kollegor som gjort detta möjligt, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget och ett av sex svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.

Dow Jones Sustainability Index, DJSI, inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. DJSI bjuder varje år in över 3 500 noterade bolag i alla branscher att delta i utvärderingen. De som presterar i topp globalt kvalificerar in till detta prestigefulla index, som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se