Castellum får markanvisning i Stockholm
Foto: Castellum

Castellum får markanvisning i Stockholm

Transaktion

4 februari 2019

Den totala investeringen i förvärv av byggrätterna beräknas uppgå till ca 800 miljoner kronor.

Stockholms stad föreslår markanvisning av tre kvarter för kontor och bostäder i Hagastaden till Castellum. Planerad byggstart är första kvartalet 2021 med inflyttning tidigast 2024.

- Det känns fantastiskt att få vara med i framtagandet av en helt unik stadsdel med vetenskap, liv och hälsa i fokus. Här kan vi bidra med attraktiva arbetsplatser och skapa ett life science-kluster, samt vårt kunnande inom hälsa och välmående genom arbetet med WELL-certifierade fastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Hagastaden är på väg att bli en levande innerstadsdel med fokus på life science. Med närhet till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet skapas en vetenskapsstad med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation. 2025, när projektet står helt klart, kommer Hagastaden att omfatta totalt cirka 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Den föreslagna anvisningen för Castellum gäller kvarteren Sorbonne för kontor, samt Harvard och Greifswald för bostäder. Sammantaget är byggrätten för nybyggnation av cirka 23 000 kvadratmeter BTA (ca 19 000 kvadratmeter LOA) kontorslokaler innefattande butikslokaler i bottenplan inom kvarteret Sorbonne. Bostäderna i blivande kvarteren Greifswald och Harvard omfattar cirka 15 000 kvadratmeter BTA vilket motsvarar cirka 150 bostäder med butiker eller andra publika lokaler i bottenplan.

Stockholms stad har anvisat de tre kvarteren till Castellum då markområdet kräver gemensam grundläggning. Castellum har för avsikt att uppföra kontorslokaler inom kvarteret Sorbonne men avyttra byggrätterna för bostäder till en bostadsaktör.

Exploateringsavtalet ska tecknas inom två år från markanvisningsavtalets tecknande, därefter ska fastigheterna tillträdas senast två år från exploateringsavtalets tecknande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se