Castellum expanderar Stockholm Väst
Foto: Castellum

Castellum expanderar Stockholm Väst

Stadsutveckling

5 mars 2018

Fastigheten är den första i en satsning för mer storskalig logistikverksamhet. Den är ett steg i expansionen av Stockholm Väst Logistikområde.

 

Investeringen beräknas uppgå till 140 miljoner kronor, inklusive tidigare genomförda markförvärv och påbörjade markarbeten om totalt 41 miljoner.

Just nu utvecklas Stockholmsregionens nästa stora lager- och logistikområde, Stockholm Väst i Brunna. Närheten till de två europavägarna E18 och E4 gör området attraktivt och strategiskt väl placerat och här finns sedan tidigare flera etablerade företag inom service, handel samt lager och logistik. För att möta efterfrågan och öka kvaliteteten i fastighetsportföljen startar Castellum nyproduktion av den första av flera planerade lager- och logistiklokaler i ett av Stockholms starkaste utvecklingsområden.

Nyproduktionen på Mätarvägen 9, omfattar 8 800 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2019. Anläggningen kommer att miljöcertifieras enligt certifieringsmodellen Miljöbyggnad nivå silver.

– Castellum stärker kvaliteten i sin portfölj med en flexibel och modern lager- och logistikbyggnad i ett av Stockholms attraktivaste lägen. Dessutom i ett område där vakansgraden är låg och där vi genomför markarbeten för fortsatt expansion, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Som en följd av hög efterfrågan bland stora industriaktörer och e-handelsbolag startar Castellum nybyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera intäkter om elva miljoner.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se