Castellum ett av världens mest hållbara bolag

Castellum ett av världens mest hållbara bolag

Stadsutveckling

13 december 2022

För sjunde året i rad får Castellum toppbetyg på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indices, S&P 500 ESG och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

S&P CSA är ett mycket prestigefyllt hållbarhetsbenchmark och är en av världens mest omfattande databaser över börsnoterade företags hållbarhetsarbete och prestationer. Endast tolv svenska bolag finns med i årets ranking och Castellum är återigen det enda nordiska fastighetsbolag på listan över världens mest hållbara bolag.

Syftet med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. I år rapporterade över 7 500 börsnoterade bolag in till utvärderingen och bara de bästa inom respektive bransch kvalificerar in sig i indexet. Andra svenska bolag på listan är till exempel Swedbank, BillerudKorsnäs och Volvo Cars.

- Det är mycket glädjande att vi placerar oss högt i internationella rankingar, men vårt fokus är att framtidssäkra vår egen verksamhet och att fortsätta bidra till den nödvändiga klimatomställningen, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se