Castellum: Emission om en miljard euro klar
Castellum har nu emitterat hybridobligationer om en miljard euro.

Castellum: Emission om en miljard euro klar

Ekonomi

27 augusti 2021

Inför förvärvet av Kungsleden och fortsatt expansion har Castellum emitterat hybridobligationer om en miljard euro.

Hybridobligationer har en löptid till första möjliga inlösen om 5,5 år och en fast kupong om 3,125 procent.

Emissionen var övertecknad och obligationerna kommer noteras på Euronext Dublin (Global Exchange Market).

Hybridobligationerna anses vara eviga och kommer redovisas som eget kapital enligt IFRS.

Moody’s har givit instrumentet en rating om Ba1, samt bekräftat att de kommer klassificera 50 procent som eget kapital.

Emissionslikviden ska användas till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv och kommande projektutveckling. 

Castellum står nu främst inför att genomföra förvärvet av Kungsleden för 26,8 miljarder kronor.

De nu aktuella hybridobligationerna ingår i ett nyligen offentliggjort grundprospekt avseende Castellums Euro Medium Term Note-program om 3 000 000 000 euro, inklusive proformaredovisning med anledning av förvärvet av Kungsleden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se