Castellum – pionjärer i miljöarbete
Henrik Saxborn, vd, Castellum. Foto: Castellum

Castellum – pionjärer i miljöarbete

Stadsutveckling

24 augusti 2018

Målet är att vara 100 procent klimatneutrala. Nu har en internationell organisation godkänt de högt ställda målen. Inget fastighetsbolag i Norden har tidigare fått denna välsignelse.

 

Castellum har som första fastighetsbolag i norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå 100 procent klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige

Castellums klimatmål har blivit granskat och godkänt av Science Based Targets initiative (SBT), ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN, World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

SBTs syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapligt korrekta målsättningar i linje med parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen.

– Att sätta utmanande klimatmål i linje med Science Based Targets principer utmanar oss att hitta nya och bättre metoder att minska våra utsläpp och är lönsamt för Castellums långsiktiga affär, säger Castellums vd, Henrik Saxborn.

Från 2007 har Castellums koldioxidutsläpp minskat med 78 % och SBTs godkännande är en viktig del i Castellums ambition att bli klimatneutrala till 2030.

Av Redaktionen

Faktaruta

Castellums strategi:

  • Omställning till 100 % förnybar energi
  • Reducering av energianvändningen i våra fastigheter
  • Installation av förnybar produktion av energi på våra fastigheter genom exempelvis solceller och geoenergi
  • Omställning till en fossilfri fordonsflotta till 2020

Källa: Castellum

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se