Byggstart för ny Gbg-stadsdel
Foto: What! Arkitektur

Byggstart för ny Gbg-stadsdel

Bostäder

23 september 2019

Den 23 september inleds bygget av det helt nya bostadsområdet Fixfabriken i populära och omtyckta Majorna i Göteborg.

Med 500 nya bostadsrätter ska det gamla öde industriområdet mellan Vagnhallen Majorna och Älvsborgsbron förvandlas till fyra levande och myllrande kvarter. På kommunens intilliggande mark kommer det även att byggas för handel, skola, förskola och äldreboende.

I detaljplanen för Fixfabriken ingår ytterligare 500 lägenheter, d.v.s. totalt 1 000 och när allt står klart beräknas Majorna ha vuxit med ca 2 300 invånare. Intresset för nybyggnationerna i Fixfabriken är stort. Att det byggs ett så stort område mitt i en attraktiv stadsdel där många göteborgare vill bo, är efterlängtat. Enligt majornaborna själva beror populariteten på den särpräglade stadssiluetten och varma gemenskapskänslan.

– Jag flyttade till Majorna från Kalifornien 1984, och det Majorna saknade i solsken togs verkligen igen med karaktär. Arkitekturen, folket, mångfalden. När jag köpte min första lägenhet sa jag att det enda sättet jag någonsin lämnar Majorna på är om de bär ut mig i en kista. Jag har nu köpt en lägenhet i Fixfabriken till min son och där finns allt han någonsin kommer att behöva och önska, säger Lisa Ferrazzoli, en av de första som har köpt en lägenhet i Fixfabriken.

Arkitektbyrån bakom kvarterens utformning, What! Arkitektur, har visat stor respekt för Majornas särpräglade stadssiluett och inspirerats av den kringliggande bebyggelsens olika karaktär och skala.

– Vår ambition har varit att skapa arkitektur som är förankrad i platsen och som samtidigt tillför området nya kvaliteter. Den traditionella låga kvartersstrukturen, sadeltaken och portiker som leder till innergårdarna. Ett annat exempel är tegelfasaderna som är vanliga både i landshövdingehusens bottenvåningar och på byggnaderna vid Klippan. I Klippan finns också kopplingen till högre byggnader som har inspirerat till idén om kvarterens torn, säger Peter Hulting, ansvarig arkitekt på What! Arkitektur.

De första bostadsrätterna beräknas vara klara för inflyttning år 2021, och år 2028 ska resterande 500 bostäder stå klara öster om Fixfabriken. De ansvariga bostadsbolagen för Fixfabriken är HSB Göteborg och Fastighets AB Balder. Fixfabriken är en del av BoStad 2021 som är ett samarbete för att bygga 7 000 extra bostäder fram till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se