Byggstart för Castellums Infinity i Hagastaden
Investeringskostnaden för Infinity är cirka 1,7 miljarder. Nu är byggarbetena igång och inflyttningen är beräknad till 2025.

Byggstart för Castellums Infinity i Hagastaden

Stadsutveckling

8 juni 2021

Castellum har nu byggstartat kvarteret Infinity i Hagastaden - bolagets största projekt i området.

Nyligen togs det första spadtaget till Infinity som uppförs i Hagastaden med en investeringskostnad på totalt cirka 1,7 miljarder kronor.

Byggnaden kommer att omfatta cirka 20 000 kvadratmeter kontor med ett öppnande och välkomnande entréplan utformat för publik verksamhet.

– Det känns bra att vara igång med Infinity, vårt största projekt i Hagastaden. Här ser vi fram emot att kunna tillskapa moderna arbetsplatser med stort fokus på möte och utbyte mellan de som kommer att jobba i fastigheten. Parallellt med våra övriga projekt i Hagastaden är vi stolta över att kunna bidra till stadsutvecklingen i hela Hagastaden, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr.

Infinity planeras stå färdigt 2025 efter omfattande husbyggnads- och grundläggningsarbeten från Castellum samt uppfyllnads- och infrastrukturarbeten från Stockholms stad. Sedan tidigare finns Castellum på plats i Hagastaden med Isotopen, belägen på Torsplan.

Utöver Infinity planeras för projekten Emerald House och Jubileumshuset - de två sistnämnda i samarbete med HSB för att skapa synergier mellan boende och arbetsplatser som säkerställer liv och aktivitet alla dagar i veckan.

– Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden. Med fokus på hälsa och välmående, solceller på taket och WELL-certifiering bidrar vi med vårt kunnande inom framtidens flexibla och hållbara arbetsplatser, säger Martin Bjöörn.

 

Faktaruta

Fakta om Infinity:

*Antal våningsplan: 12 våningar ovan mark samt 2 källarplan

*LOA: ca 19 800 kvm

*BTA: ca 26 600 kvm

*Byggstart: maj 2021

*Beräknad inflyttning: 2025

*Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld och WELL

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se