Byggpartner i samarbete med L E Lundberg
Foto: Wikipedia

Byggpartner i samarbete med L E Lundberg

Stadsutveckling

12 mars 2018

Bolaget har erhållit uppdraget att bygga Äldreboende, förskola och storkök i kvarteret Nätet i centrala Eskilstuna.

Byggentreprenaden beräknas uppgå till 148 miljoner och går in i orderboken under första kvartalet 2018.

Projektet omfattar att i utförandeentreprenad, uppföra en byggnad med storkök, 120 st förskoleplatser samt 60 st boenderum för äldre.

– Det är glädjande att starta ett nytt samarbete med Lundbergs samt att vi förstärker vår närvaro i Eskilstuna säger Fredrik Leo, vice vd på Byggpartner med ansvar för entreprenadverksamheten.

– Vi är glada att kunna tillföra Eskilstuna moderna lokaler som bidrar till en hållbar stadsutveckling och ser fram emot ett konstruktivt samarbete med Byggpartner, säger Mattis Markström, chef projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se