Byggnads ryter ifrån

Byggnads ryter ifrån

Debatt

23 juni 2022

Idag signerar LO, PTK och Svenskt Näringsliv det så kallade huvudavtalet, som ligger till grund för förändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Byggnads har tillsammans med en rad andra förbund valt att ställa sig utanför överenskommelsen och är kritiska till såväl innehållet samt hur processen gått till.

– Det är självklart att anställda ska ha rätt till utbildning och omställning. Det tjänar hela samhället, arbetsmarknaden och inte minst arbetsgivarna på. Därför är det orimligt att Sveriges arbetstagare ska behöva betala med sin anställningstrygghet för att få någonting som borde vara en självklarhet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– I en tid då vanligt folk ropar efter mer trygghet så är det här sällsynt tondövt. Förslaget innebär en urholkning av anställningstryggheten och är ett historiskt misstag. Att tillåta arbetarfientliga partier som C och L diktera villkoren inom arbetsmarknadspolitiken får ödesdigra konsekvenser. Det här har hanterats illa från det att utredningen tillsattes till där vi är idag, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

–Det är en stor svaghet att arbetarrörelsen är splittrad i något så grundläggande som arbetstagarnas anställningstrygghet. Svenska modellen innebär att fackförbund träffar överenskommelser med sin motpart. Men att politikerna trär överenskommelsen som en tvångströja över samtliga branscher är helt galet och vittnar om brist på förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Vi måste komma ihåg att det är där grundfelet ligger, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se