Budstrid om Tre Kronor - Trophi lägger högre bud Tre Kronors styrelse med ordförande Bernt-Olof Gustavsson rekommenderar enhälligt Trophis uppköpsbud.

Budstrid om Tre Kronor - Trophi lägger högre bud

Ekonomi

4 maj 2021

Trophi Fastighets AB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tre Kronor.

Därmed utmanar Trophi Svenska Handelsfastigheter som nyligen lade uppköpsbud på Tre Kronor.

Trophis bud är är 160 kronor kontant per aktie. Erbjudandet innebär att Tre Kronors aktier värderas till cirka 1 645 miljoner kronor baserat på 10 278 952 aktier.

Det erbjudna vederlaget motsvarar en premie om cirka 7,4 procent jämfört med det offentliga uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tre Kronor för 148,95 kronor per aktie som Svenska Handelsfastigheter lämnade den 13 april 2021 (151,00 kronor före justering för den vinstutdelning om 2,05 kronor).

Styrelsen i Tre Kronor har tillbakavisat Svenska Handelfastigheters bud men rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Trophi.

Länsförsäkringar Fondförvaltning som kontrollerar cirka 7,9 procent av aktierna i Tre Kronor har uttryckt att de avser att acceptera Trophis erbjudande. Även Citifa AB (som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm) som kontrollerar cirka 9,6 procent av aktierna i Tre Kronor har är beredda att acceptera det nya erbjudandet, förutsatt att Svenska Handelsfastigheter inte matchar det.

Trophis fullföljande av erbjudandet är villkorat av bland annat en accept av aktieägare i sådan utsträckning att Trophi blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tre Kronor.

Trophi kommer att offentliggöra en erbjudandehandling avseende sitt erbjudande omkring den 11 maj 2021. Acceptfristen förväntas börja den 12 maj 2021 och sluta den 2 juni 2021.

– Vi har följt Tre Kronors utveckling under lång tid och vi är imponerade över den portfölj av handelsfastigheter som bolaget och dess ledning har byggt upp. Vi på Trophi delar Tre Kronors syn på långsiktig förvaltning och utveckling samt delar målsättningen att skapa attraktiva handelsplatser, och våra respektive bestånd utgör en operationellt attraktiv kombination. Med detta erbjudande ger vi aktieägarna i Tre Kronor möjligheten att realisera sin investering och rekommendationen från styrelsen i Tre Kronor är ett kvitto på att budet är attraktivt för alla aktieägare i Tre Kronor. Tillsammans med vår ägare Tredje AP-fonden bygger vi en ledande aktör inom handelsfastigheter i Norden, säger Jan Björk, VD för Trophi.

Uttalandet från styrelsen i Tre Kronor kommer att offentliggöras av Tre Kronor i ett separat pressmeddelande.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se