Brunswick säljer hotell i Stockholm för 188 mkr – Vi är mycket nöjda med den utveckling som vi tillsammans med Ligula och vår partner Grandab har genomfört i Fotsacken 1, säger Annika Fridolf, Fund Manager Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Brunswick säljer hotell i Stockholm för 188 mkr

Transaktion

29 oktober 2021

Brunswick Real Estates Fersen avyttrar ett hotell och byggrätter i Stockholm för 188 miljoner kronor till Botrygg Investeringar.

Brunswick Real Estates investeringsbolag Fersen har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Fotsacken 1 till Botrygg.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 188 miljoner kronor.

Fastigheten, som huvudsakligen inhyser hotellverksamhet under varumärket Good Morning+, är belägen i Västertorp i södra Stockholm.

Den totala ytan är cirka 8 600 kvadratmeter, omfattande 206 rum, gym och restaurang. Ligula Hospitality Group är hyresgäst och operatör.

En nyligen antagen detaljplan medger utveckling av ett nytt bostadshus med 158 lägenheter samt en påbyggnad av hotellbyggnaden i två plan. Detaljplanen tillåter även en konvertering från hotellverksamhet till bostäder.

Annika Fridolf, Fund Manager Fersen och Partner på Brunswick Real Estate kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med den utveckling som vi tillsammans med Ligula och vår partner Grandab har genomfört i Fotsacken 1 och som bland annat tillfört värde genom att driva detaljplanearbete vilket resulterat i byggrätter. Det ska bli intressant att följa Botryggs utveckling av bostäderna i detta snabbväxande område.

– Vi ser fram emot att utveckla projektet och vara med och bidra till att det byggs fler prisvärda hyresrätter i Stockholm, säger Adam Cocozza VD Botrygg.

Cushman & Wakefield samt Kilpatrick Townsend & Stockton har agerat rådgivare åt Brunswick Real Estate.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se