Börsveckan avråder från att teckna Arlandastad Fastighetsbolaget Arlandastad har en väl tilltagen projektportfölj inför noteringen på First North. Men Börsveckan tvekar om framtidens resande och projektportföljens förverkligande och ger därför rådet teckna ej.

Börsveckan avråder från att teckna Arlandastad

Ekonomi

13 september 2021

På onsdag är det börspremiär för Arlandastad. Men Börsveckan avråder från att teckana aktien.

Fastighetsbolaget Arlandastad har en väl tilltagen projektportfölj inför noteringen på First North. Men Börsveckan tvekar om framtidens resande och projektportföljens förverkligande och ger därför rådet teckna ej.

Arlandastad fick i augusti SBB som ny storägare. SBB förvärvade då  aktier för 564 miljoner kronor i Arlandastad Group. Därmed kontrollerar SBB 15 procent av kapital och röster i bolaget.

Affären finansieras med en riktad emission av cirka 6,3 miljoner aktier till teckningskursen 45 kronor. Säljaren Gelba Management har tecknat hela den riktade emissionen.

I samband med denna affär blev SBB:s vice VD Lars Thagesson ny styreleseledamot i Arlandastad.

Den 25 augusti offentliggjorde så Arlandastad Group sin avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Därefter har ett prospekt publicerats.

I en nyemission erbjuds aktier för 67,5 kronor, totalt blir det cirka 460 miljoner kronor. Erbjudandet innebär en substansrabatt om cirka elva procent.

SBB och Prior & Nilsson Fonder har åtagit sig att teckna aktier i Arlandastads erbjudandet motsvarande totalt cirka 338,5 miljoner - motsvararande cirka 74 procent av antalet aktier i erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.

Per 30 juni 2021 förfogade Arlandastad över en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 5,8 miljarder SEK samt en projektportfölj med ett potentiellt värde om cirka 30 miljarder SEK, genom vilken bolaget förväntas skapa förädlingsvinster om cirka 5–7 miljarder SEK de kommande åren.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se