Brottslighet skadar landets tillväxt Bild: Unsplash

Brottslighet skadar landets tillväxt

Stadsutveckling

26 januari 2023

Småföretagarnas Riksförbund har länge varit aktiva i debatten om vikten av trygghet för småföretagare. Nu är det uppenbart att otryggheten är större än någonsin.

I förbundets nyligen släppta rapport ”Brott mot företag” har Nima Sanandaji räknat ut att kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till drygt 92 miljarder kronor årligen. Av detta är 58 miljarder kronor de små och medelstora företagens kostnader, och 34 miljarder kronor storföretagens kostnader. Vid sidan av de direkta höga kostnaderna finns också indirekta, dolda, kostnader genom att kriminalitet gör att färre ägnar sig åt företagande, och att företagens expansion hindras.

- Dagens situation är orimlig. Vi har så många medlemmar som vittnar om att de anmäler brott efter brott men att polisanmälningarna bara läggs ned. Tyvärr är vi inte alls förvånade att så många som nästan 10% anger att brottsligheten är det största hotet mot deras verksamhet och största hotet mot tillväxt. Att polisen lyser med sin frånvaro, vilket markant påverkar företag, är ett stort problem. Vi ser t.o.m. att vissa till slut inte orkar vara företagare utan lägger ner sin verksamhet efter upprepad brottslighet, säger Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

- Utsattheten för småföretagare har ökat. Företagare har svårt att få tillstånd för kameror och vissa måste själva betala för ordningsvakter, extra försäkringar har tyvärr blivit vanligare och kostnaderna ökar. Vi vet att när småföretagare försvinner så ersätts de sällan, en försvunnen frisör är en försvunnen frisör. Det ska inte var kriminalitet som avgör om en företagare lägger ner sin verksamhet eller inte, det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige, säger Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

- Det är nu viktigare än någonsin att ta fram långsiktiga lösningar för landets alla småföretagare. Det är i småföretag som många av framtidens jobb finns och där landets tillväxt skapas. Livskraftiga företag ska inte läggas ned på grund av att de utsätts för brottslighet, avslutar Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund. .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se