Bristande information skapar missnöje bland bostadsrättsägare

Bristande information skapar missnöje bland bostadsrättsägare

Analys

28 september 2022

Som bostadsrättsförening är det viktigt att kommunicera med sina medlemmar, särskilt i en tid då oron för ekonomin och höjda avgifter ökar

Trots det uppger många bostadsrättsägare att styrelsen ger otillräcklig information om föreningens arbete. Det visar statistik från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 uppger drygt 20 procent av landets bostadsrättsägare att dålig och otillräcklig information om styrelsens arbete är det de uppskattar minst med sin bostadsrättsförening. I en tid av ränteökningar som skapar oro kan kontinuerlig kommunikation bidra till att medlemmarna känner sig tryggare. Ett sätt att förhindra missnöje och oro är därför att hålla medlemmar informerade om föreningens ekonomi. Trygghet är också det som landets bostadsrättsägare värdesätter mest i sin förening, vilket majoriteten av bostadsrättsägarna uppger.

– Just nu bör bostadsrättsföreningar prioritera kommunikationen med sina medlemmar, i synnerhet när det gäller ekonomin. Det är många bostadsrättsägare som känner oro för hur avgiften kan komma att påverkas framöver. Genom tydlig information om vad som händer kan man dock öka tryggheten bland medlemmarna. Om de boende hålls informerade är chansen dessutom större att fler får upp ögonen för styrelsens arbete och själva vill engagera sig, säger Fredric Gustafsson, Chief Digital Officer på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

När det kommer till vad bostadsrättsägare önskar se mer av i sin förening är det just engagemang bland de boende som toppar listan. Det uppger 34 procent, medan 31 procent vill se mer hållbara investeringar och 24 procent en ökad satsning på digitalisering. Men det finns även mycket som bostadsrättsägare uppskattar med sina föreningar. Förutom trygghet värdesätts tillgång till förrådsutrymmen och bra parkeringsmöjligheter högt av landets bostadsrättsägare.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se