Brinovas portfölj växte med 1,6 miljarder

Brinovas portfölj växte med 1,6 miljarder

Ekonomi

26 februari 2021

– Under 2020 har vi tillfört vår fastighetsportfölj ett fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor, säger Per Johansson, VD på Brinova som levererar ett starkt Q4.

Brinova hyresintäkterna för Q4 2020 steg till 84,1 miljoner kronor (74,5), alltså en uppgång med 12,9 procent jämfört med samma period 2019.

Driftnettot ökade nästan lika mycket och blev till 51,7 miljoner kronor (45,9). Förvaltningsresultatet steg med 15,4 procent till 30,8 miljoner kronor (26,7).

Kvartalsresultatet före skatt landade på 124,8 miljoner kronor (111,1), inklusive värdeförändringar på fastigheter med 84,7 miljoner kronor (44,5) och värdeförändringar på derivat med 9,3 miljoner kronor (39,9).

Resultatet efter skatt noterades till 91,1 miljoner kronor (86,4) och resultat per aktie blev 1,08 kronor (1,19). Brinovas styrelsen föreslår, liksom föregående år, att ingen aktieutdelning lämnas.

Brinovas långsiktiga substansvärdet ökade till 26,14 kronor per aktie (23,04) vid årsskiftet, alltså en uppgång med 13,5 procent.

– Sammantaget under året har vi därmed tillfört vår fastighetsportfölj cirka 66 000 kvadratmeter bostäder och samhällsfastigheter till ett fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Vårt affärsfokus på attraktiva hyresbostäder och samhällsfastigheter som ger stabila kassaflöden gav en utmärkt utväxling 2020. Hyresbostäder och samhällsfastigheter uppvisar en fortsatt stor efterfrågan. Jag är övertygad om att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet och skapa värde åt våra intressenter 2021, säger VD Per Johansson.

Här följer en summering av Brinovas bokslut för året 2020:

• Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 311,4 Mkr (280,0).

• Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 197,8 Mkr (176,7).

• Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 120,8 Mkr (105,0).

• Årets resultat minskade med 6 procent och uppgick till 160,5 Mkr (171,4), motsvarande ett resultat per aktie om 2,03 kronor (2,37).

-Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 109,8 Mkr (134,7).

-Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -21,0 Mkr (-19,7).

• Fastighetsportföljens värde ökade med 40 procent till 6 048,1 Mkr (4 321,3).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se