Brinovas nya köp – fortsätter växa
Foto: Brinova

Brinovas nya köp – fortsätter växa

Transaktion

2 april 2019

I går skrev Skånebaserade Brinova ett nytt köpeavtal. Nu har bolaget lagt ytterligare en fastighet till sitt bestånd.

Brinova tecknade i går avtal om förvärv av fastigheten Karlskrona Frimuraren 2. Fastigheten som är centralt belägen, är fullt uthyrd till Karlskrona kommun, och består av ett gruppboende.

Transaktionerna sker i bolagsform och bolaget ska förvärva aktierna i Tönnerviks Fastighets AB, och indirekt fastigheten Karlskrona Frimuraren 2, för en preliminär köpeskilling om 11,6 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheten om 16,0 miljoner kronor.

Fastigheten har en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 560 kvm, innefattar förutom gruppboendet, en bostadslägenhet. Beräknade hyresintäkter uppgår till 1 Mkr och tillträde sker omgående.

Vd Per Johansson kommenterar tillträdet:

– Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter.

Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 9,1 miljoner, regleras genom nyupptagna lån om 9,1 miljoner och resterande regleras genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se