Brinovas hyresintäkter storökar
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Brinovas hyresintäkter storökar

Ekonomi

27 februari 2018

Bolaget har under 2017 gjort goda intäktsökningar. Samtidigt tappade de i resultatet.

Brinova för som så många andra bolag under 2017 och visar på svarta siffror. Bolagets vd Per Johansson trycker bland annat på överskottsgraden.

– Vi uppvisar en förbättrad överskottsgrad driven av den aktiva förvaltningsorganisationen, bemannad med våra egna medarbetare, säger han i en kommentar

Bolaget har under 2017 även gjort en några inköp och bolagets portfölj har växt.

– Den ökade volymen på fastighetsvärdet innebär att vi närmar oss vårt nu gällande volymmål; en fastighetsportfölj överstigande 4 miljarder kronor.

Av Redaktionen

Faktaruta

Brinovas siffror för 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 82 procent till 202,9 Mkr (111,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 104 procent till 124,0 Mkr (60,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 133 procent till 77,8 Mkr (33,4).
  • Periodens resultat uppgick till 98,3 Mkr (116,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,40 kronor (2,40).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 42,3 Mkr (115,1).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 0,1 Mkr (-0,6).
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 26 procent till 3 136,6 Mkr (2 491,4).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

Källa: Brinova

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se