Brinova utvecklar Skeppsbrokajen i Karlskrona

Brinova utvecklar Skeppsbrokajen i Karlskrona

Stadsutveckling

3 november 2020

Brinova har tecknat avtal om förvärv av en fastighet med planlagd mark för att uppföra en byggnad i tre plan.

Tillträde skedde den 30 oktober.

Fastigheten, Karlskrona Skeppsbron 4, är belägen på stadens absolut bästa läge vid entrén till Karlskrona. På fastigheten planeras att, med start under hösten 2021, uppföra en modern och klimatsmart byggnad om cirka 1 450 kvm LOA i 3 våningar. Brinova äger idag ett intilliggande fastighetsområde med hyresgäster som tex Karlskrona kommun och Försäkringskassan. För att möta det stora intresse som finns att expandera eller att etablera sig inom detta område, blir denna kommande nyproduktion en viktig del för den fortsatta utvecklingen.

Fastigheten förvärvas för 2,6 Mkr, investeringen beräknas till 45 Mkr och beräknat hyresvärde uppgår till 3,3 Mkr.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet:

– Karlskronas absolut bästa läge, både med tanke på närheten till infarten till Karlskrona, placeringen på kajkanten och intill vårt befintliga fastighetsområde Lindblad 24. Det blir ett lönsamt tillskott till vår fastighetsportfölj i Karlskrona och en möjlighet för våra befintliga och nya hyresgäster att flytta in i moderna, klimatsmarta lokaler med fantastisk utsikt över vattnet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se