Brinova storköper i Malmö
Foto: Wikipedia

Brinova storköper i Malmö

Transaktion

17 januari 2018

Fastigheterna som förvärvats i bolagsform har ett underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner och är fullt uthyrda.

Brinova förvärvar fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvadratmeter i Malmö med vård- och förskoleverksamhet. Hyresgäster är Malmö Kommun och Provita AB, ett dotterbolag till AMBEA.

Fastigheterna ligger på bra lägen i Malmö, i Södra Sofielund, Rosenvång och Västra Hamnen, och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 30 januari 2018, med ett ekonomiskt tillträde per 1 februari.

- För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Malmö inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, vd för Brinova och fortsätter;

- Malmö kommun är redan idag en av Brinovas största hyresgäster, en partner som vi har en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet ytterligare med.

Säljare är Jyma Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 52 miljoner. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 47 miljoner, regleras genom kontant betalning, upptagande av nya lån om 72 Mkr och en säljarrevers om 18 miljoner.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Säljaren har haft Catella som rådgivare vid transaktionen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se