Brinova reser sig i rapport Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Brinova reser sig i rapport

Ekonomi

8 november 2018

I Brinovas delårsrapport för januari till september 2018 visar på starka siffror. Bland de bästa resultaten någonsin.

 

Det blev ett starkt delår för Brinova. Bolaget visar ökningar på bland annat driftsöverskottet med 30 procent och ett förvaltningsresultat som steg med 21 procent.

Det bästa någonsin enligt bolagets vd Per Johansson.

– Vårt hittills bästa förvaltningsresultat. Brinova är ett lönsamt växande och attraktivt bolag, nu ökar vi våra ansträngningar för att göra vår aktie attraktivare, i och med vårt listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista har Brinova fått en ännu tydligare kvalitetsstämpel.

Periodens resultat steg med över tio miljoner.

Av Redaktionen

Faktaruta

Brinovas januari/september:

  • Hyresintäkterna ökade med 26 procent till 182,5 Mkr (145,2).
  • Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 117,1 Mkr (90,1).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 71,5 Mkr (59,0). Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 Mkr, ökade förvaltningsresultatet med 27 procent till 74,7 Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 84,7 Mkr (73,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,17 kronor (1,02).
  • Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 32,9 Mkr (26,4).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -1,7 Mkr (1,1).
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 12 procent till 3 517,5 Mkr (3 136,6).

Källa: Brinova

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se