Brinova miljöcertifierar ytterligare två byggnader
Brinova har nu erhållit certifikatet ”Green Building” för fastigheten Hammar 9:198 med två byggnader i Kristianstad.

Brinova miljöcertifierar ytterligare två byggnader

sustainability

1 juli 2021

Brinova har nu erhållit certifikatet ”Green Building” för fastigheten Hammar 9:198 i Kristianstad.

Fastigheten består av två huskroppar och därmed certifieras två byggnader.

Fastigheten uppfördes år 2019 av Brinova och består av 60 attraktiva lägenheter i den nya stadsdelen Hammar. På fastigheten finns också solceller och laddstolpar installerade. För att erhålla certifieringen

Green Building” är det ett krav att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Brinova har sedan tidigare miljöcertifierat Brinova Arena Karlskrona, enligt standarden Passivehouse Institutens standard med klassning PHI Energisparhus. Brinova Fastigheter är medlemmar i Sweden Green Building Council och arbetar med hållbarhet på flera sätt. Till exempel så är all el som Brinova förbrukar i sina fastigheter 100% miljöcertifierad el från Vattenkraft.

– Hela Brinovas affärsidé bygger på långsiktighet, och för att långsiktighet ska vara möjligt så krävs hållbarhet. Det innebär rent konkret att projektutveckling sker utefter hållbara standarder är viktigt för oss, men det innebär även att vi strävar efter att fler fastigheter i vårt bestånd ska erhålla liknande miljöcertifieringar, säger projektutvecklingschef Stina Trimark.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se