Brinova köper i Karlskrona
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova.

Brinova köper i Karlskrona

Transaktion

19 februari 2018

Brinova förvärvar fyra fastigheter i Karlskrona med LSS boende, förskola samt bostäder.

 

Fastigheterna, där två som köptes i bolagsform och resterande som ett direkta fastigheter, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 miljoner och med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvadrarmeter.

De är fullt uthyrda och har en genomsnittligt återstående löptid på hyresavtalen om 10 år.

Fastigheterna ligger på bra lägen i Karlskrona och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 1 mars 2018 för tre av fastigheterna och omkring den 1 september för den kvarstående, när en tillbyggnad på fastigheten är uppförd och hyresgäst inflyttad.

- För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Karlskrona inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, vd för Brinova och fortsätter;

- Karlskrona kommun är en hyresgäst som vi vill ha en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet med.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se