Brinova köper för kvarts miljard i Kristianstad
Brinova slår till med köp av centrala fastigheter i Kristianstad för 234,5 miljoner kronor.

Brinova köper för kvarts miljard i Kristianstad

Transaktion

1 september 2021

Brinova förvärvar och tillträder citybostadsfastigheter för drygt en halv miljard kronor i Kristianstad

Brinova Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av tre citybostadsfastigheter, Kristianstad: Fältmarskalken 3, Hans Kock 9 och Hans Kock 14.

Fastigheterna som är belägna i de centrala delarna av Kristianstad, består främst av hyresbostäder, gym och daglig verksamhet.

Tillträde sker omgående.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvm varav cirka 60 procent utgörs av bostäder.

Hyresvärdet uppgår till 15,1 Mkr och de förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 234,5 Mkr.

Fastigheten Kristianstad Fältmarskalken 3 ligger mitt i centrala Kristianstad vid Lilla torg. Det är en typisk cityfastighet med butiker och restaurang på markplan, gym på våningsplan 2 och 28 hyresbostäder på de övre våningarna. I fastigheten finns även ett underjordiskt garage med 56 platser.

Fastigheten Hans Kock 9 ligger även den centralt i de gamla kvarteren i Kristianstad. I markplan är det restauranger och de övre tre våningsplanen består av 15 hyresbostäder.

Fastigheten Hans Kock 14 ligger angränsande till ovanstående fastighet. I markplan är det daglig verksamhet som Kristianstad kommun hyr och de övre våningarna består av 31 hyresbostäder. I fastigheten finns underjordiskt garage med 48 platser.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Kristianstad, vilket gör oss till en ledande fastighetsaktör i kommunen. Genom att de förvaltas av den befintliga organisationen ger det även ett betydande tillskott till vårt förvaltningsresultat.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se