Brinova köper bostäder i Skurup

Brinova köper bostäder i Skurup

Transaktion

26 mars 2020

Brinova har idag ingått avtal om förvärv av fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1.

Fastigheterna uppförs med hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt är belägna på attraktivt läge nära allmänna kommunikationer. Samtidigt har Brinova ingått avtal om försäljning av fastigheten Hörby Dybeck 4. I båda transaktionerna är avtalsmotparten dotterbolag till Er-Ho Förvaltning AB.

Fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1 tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr och sker genom förvärv av aktierna i ett bolag som äger fastigheterna. Fastigheterna, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 4 872 kvm, är belägna centralt i Skurup, nära tågstationen, och innefattar 65 bostadslägenheter. Beräknade hyresintäkter uppgår till 7,8 Mkr och tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2021.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”

Fastigheten Hörby Dybeck 4 har en uthyrningsbar yta om 2 400 kvm kontor. Fastigheten säljs då den är belägen för långt från Brinovas enhetskontor och är en kommersiell fastighet. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 Mkr och sker genom försäljning av aktierna i ett bolag som äger fastigheten. Frånträde av fastigheten sker i slutet av det andra kvartalet 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se