Brinova gör strategiska uthyrningar
Försäkringskassan utökar sitt befintliga avtal med Brinova i fastigheten Lindblad i Karlskrona. Ytan utökas med 2 142 kvm.

Brinova gör strategiska uthyrningar

Uthyrning

21 februari 2022

Brinova har tecknat nya gröna hyresavtal med bland annat Region Skåne och Försäkringskassan.

Region Skåne har tecknat ett nytt treårigt hyresavtal på 750 kvm, med ett årligt hyresvärde om 1,4 Mkr, där de ska bedriva verksamhet inom logopedi, inom Bronivas fastighetsområde Sjöhem i Kristianstad.

Området Sjöhem, där Brinova har 35 000 kvm uthyrningsbar yta, är beläget strax utanför Kristianstads citykärna i nära anslutning till Kristianstads centralsjukhus. Det har ett strategiskt läge vid infarten till Kristianstad nära väg E22. Området domineras av offentliga, kommunala samt regionala hyresgäster och präglas av verksamhet inom samhällsservice, vård samt friskvård.

Förutom Kristianstad kommun och Region Skåne, har bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Migrationsverket, Feelgood och Capio valt att lägga sin verksamhet här.

Ett femårigt grönt hyresavtal har även tecknats med Försäkringskassan i Karlskrona.

Sedan tidigare förhyr Försäkringskassan 3 300 kvm inom fastigheten Lindblad 10, dessa utökas med 2 142 kvm i och med att all verksamhet i Karlskrona samlas i fastigheten.

De nya ytorna har ett årligt hyresvärde på 3,9 Mkr. I Karlskrona pågår flera projekt i Brinovas regi. Ett detaljplanearbete pågår i kvarteret Lindblad för möjligheten att uppföra bostäder, parkeringshus och utbildningslokaler. På kajen invid ovanstående fastighet, uppförs en kontorsbyggnad i tre våningar med en lokalyta om cirka 1 800 kvm som beräknas stå klar i mars 2023. Dessa fastigheter ligger på attraktivt läge på Trossö, mitt i centrum med närhet till goda kommunikationer.

– Vi gläds åt att området Sjöhem i Kristianstad samt kvarteret Lindblad i Karlskrona ytterligare förstärks inom samhällsservice. Dessa uthyrningar förhöjer bilden av dessa fastighetsområden som attraktiva, säger VD Per Johansson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se