Brinova gör storförvärv i Skåne

Brinova gör storförvärv i Skåne

Transaktion

10 september 2020

Brinova har förvärvat fem fastigheter i Bara centrum strax utanför Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 475 mkr.

Beståndet består av bostadslägenheter och samhällsfastigheter som omfattar idrottshall, bibliotek, folktandvård, livsmedelsbutik, m m. CBRE har varit ensam mäklare i affären. Tillträde sker den 30 september.

Parallellt med affären har Brinova genomfört en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier där bolaget tagit in cirka 143 miljoner före emissionskostnader. Swedbank har agerat som sole bookrunner i kapitalanskaffningen.

Lindahl har varit rådgivare till Brinova både vad gäller förvärvet och emissionen. Lindahls team bestod främst av Johan Tollgerdt (fastighet), Carl-Johan Krusell (aktiemarknad), Therese Norenäs (skatt), Andreas Lindh (fastighet), Sanna Hanspers (fastighet), Åsa Fahlén (skatt) Jesper Fredriksson (fastighet), Pernilla Dahlberg (fastighet) och Pontus Söderberg (aktiemarknad).

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se