Brinova gör nytt Skåne-förvärv
Foto: Brinova Faastigheter AB

Brinova gör nytt Skåne-förvärv

Transaktion

11 oktober 2019

Brinova Fastigheter tecknade igår avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter med förskole-, skol- och daglig verksamhet.

Fastigheterna är uthyrda till Helsingborgs kommun respektive en privat aktör.

Helsingborg Sjollen 13 ligger på Slottshöjden i Helsingborg. är uthyrd till Slottshöjdens skola på ett kontrakt som löper till och med 2026. Helsingborg Armborstet 8 ligger i området Berga, där det bedrivs daglig verksamhet för funktionshindrade. Fastigheten är uthyrd till Helsingborgs kommun på ett kontrakt som löper till och med 2024. Helsingborg Nackstycket 8 och 9 ligger i Laröd, strax utanför Helsingborg, fastigheten, där förskoleverksamhet bedrivs, är uthyrd till Helsingborgs kommun på ett kontrakt som löper till och med 2022. Transaktionerna sker i bolagsform. Fastigheten förvärvas som en strategisk viktig del av Brinovas utveckling i Helsingborg.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”En utmärkt portfölj samhällsfastigheter på bra lägen i Helsingborg. Ett ytterligare steg i Brinovas strategi om att växa, på marknader med god tillväxt.”

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se