Brinova gör nytt köp i Kristianstad
Foto: Brinova

Brinova gör nytt köp i Kristianstad

Transaktion

6 maj 2019

Bolaget fortsätter expandera och köper en ny bostadsfastighet i Kristianstad. Totalt består fastigheten av 32 bostäder.

Brinova tecknade under fredagen ett avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Kristianstad Bajonetten 5. Fastigheten ligger i samma kvarter som tidigare förvärvade projektfastigheter Bajonetten 3 och 6, och består av 32 bostadslägenheter.

Preliminär köpeskilling är 27,5 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheten om 41,5 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna fordringar om 6,4 miljoner kronor samt externa skulder om cirka 21,4 miljoner, regleras genom nyupptagna lån om 30,0 miljoner och resterande regleras genom kontant betalning.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 41,5. Fastigheten förvärvas som en strategisk viktig del av utvecklingen av hela kvarteret Bajonetten i Kristianstad och ger oss bättre rådighet i den processen. Totalt inom kvarteret finns möjlighet att addera på ytterligare cirka 200 bostadslägenheter.

Vd Per Johansson kommenterar tillträdet:

– En centralt placerad bostadsfastighet på ett attraktivt bostadsläge i Kristianstad som blir en viktig pusselbit i utvecklingen av hela kvarteret. Detta förvärv bekräftar Brinovas strategi om att växa, både genom förvärv och projekt, på marknader med god tillväxt och hög efterfrågan på bostäder.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se