Brinova gör nya köp i Skåne
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Brinova gör nya köp i Skåne

Transaktion

28 mars 2019

Transaktionen är att betrakta som en närståendetransaktion och villkoras av beslut på Brinovas bolagsstämma.

Brinova tecknade tecknade i går ett förvärvsavtal där bolaget köpet två fastigheter i Kristianstad. Fastigheterna Bajonetten 3 och 6 förvärvas som projektfastigheter för bostäder, förskola och livsmedelsbutik och är centralt belägen med ett attraktivt bostadsläge.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 49,8 miljoner, med en möjlig tilläggsköpeskilling baserad på ett ytterligare fastighetsvärde om 18,2 miljoner.

En detaljplan har vunnit laga kraft under senhösten 2018 som medger produktion av bostäder, totalt en byggrätt om ca 26 000 kvadratmeter. En avsiktsförklaring finns tecknad med Kristianstads kommun att i befintlig byggnad uppföra en förskola om 1 800 kvadratmeter med ett 20-årigt hyresavtal, vid tecknande av detta avtal utlöses tilläggsköpeskillingen om 18,2 miljoner.

I fastigheten finns en befintlig livsmedelsbutik om 1 900 kvadratmeter uthyrd till Willys, samt underjordiskt parkeringsgarage om 195 platser.

Vd Per Johansson kommenterar tillträdet:

– En affär som ger oss möjligheten att ytterligare förstärka vår position i Kristianstad, med möjlighet att på ett attraktivt läge kunna producera ca 200 hyresrätter och öka vår andel inom samhällsfastigheter.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se