Brinova förvärvar tre samhällsfastigheter i Malmö
Dekoratören 21 är en av de tre fastigheter Brinova nu förvärvat i Malmö.

Brinova förvärvar tre samhällsfastigheter i Malmö

Transaktion

27 oktober 2021

Brinova Fastigheter tecknade igår avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter i Malmö.

Fastigheterna, Dekoratören 21, Åkertisteln 1 och Ask 1, ligger på attraktiva lägen i Husie, Kulladal och Hyllie och består av en förskola, LSS-boende samt offentliga kontor, gym samt förrådshotell. Tillträde sker den 1 december.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 2 400 kvm och hyresvärdet uppgår till 4,4 miljoner kronor.

Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 72,2 miljoner kronor.

Fastigheten Malmö Dekoratören 21 ligger i bostadsområdet Kulladal och inrymmer ett LSS-boende och boende om 718 kvm. LSS-boendet förhyrs av Malmö Stad på ett avtal som löper till och med 2028. Huvuddelen av byggnaden har renoverats under 2019.

Fastigheten Åkertisteln 1 ligger i Husie och är uppförd 1995. I fastigheten finns en Montessori-förskola med ett hyresavtal som löper till och med 2026.

Fastigheten Ask 13 ligger i Hyllie och är uppförd 2016. Den innehåller ett gym, kontorslokaler som förhyrs av bland annat Malmö Stad Parkering samt förrådshotell.

– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Malmö. Bra fastigheter med säkra hyresgäster som ger ett betydande tillskott till vårt förvaltningsresultat, säger Brinovas VD Per Johansson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se