Brinova förvärvar projekt med passivhus i Skåne
Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 1 000 kvm, innefatta 14 bostadslägenheter och är belägen i anslutning till stationen i Vallåkra, cirka 10 km från Helsingborgs city.

Brinova förvärvar projekt med passivhus i Skåne

Transaktion

4 februari 2022

Brinova har förvärvat ett bostadsprojekt intill Vallåkra station i Helsingborgs kommun. Projektet blir Brinovas miljömässigt bästa hittills, enligt VD Per Johansson.

Fastigheten, Helsingborg Lerkruset 4, är av hög kvalitet avseende energiklass, materialval, utrustning och utemiljö.

Fastigheten tillträds i samband med att byggnaden är slutbesiktigad, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2024.

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 37 Mkr.

Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 1 000 kvm, innefatta 14 bostadslägenheter och är belägen i anslutning till stationen i Vallåkra, cirka 10 km från Helsingborgs city. Beräknade hyresintäkter uppgår till cirka 2 Mkr.

Lägenheterna byggs med hög standard och stort fokus läggs på utvändiga allmänna ytor för gemensamma aktiviteter och samvaro.

Byggnaden uppförs som ett passivhus och är därmed mycket energieffektivt. Brinova har fokus på att all nyproduktion av fastigheter ger en bra energiklassificering som leder till låga energikostnader, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader för att kunna säkerställa en hög överskottgrad och bidra till ökad hållbarhet.

– En fastighet på ett fantastiskt microläge i vackra omgivningar nära järnvägsstationen samtidigt som det är vårt miljömässigt bästa projekt hittills. Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i flera bemärkelser - bostäder av hög kvalitet i ett passivhus, säger Brinovas VD Per Johansson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se