Brinova förvärvar i Landskrona
Fastigheten Landskrona Klas Klättermus 2 består av två byggnader med cirka 5 000 kvm uthyrningsbar yta, plus byggrätter pm 9 500 kvm.

Brinova förvärvar i Landskrona

Transaktion

3 december 2021

Brinova förvärvar en bostadsfastighet med 76 hyreslägenheter i Borstahusen, Landskrona. I köpet ingår byggrätter om 9 500 kvm.

Fastigheten Landskrona Klas Klättermus 2 består av två byggnader uppförda 2006 med cirka 5 000 kvm uthyrningsbar yta, 76 hyresbostäder, garage samt utvändiga parkeringsplatser.

Fastigheten är belägen nära allmänna kommunikationer och alla lägenheterna har inglasade balkonger eller uteplatser.

Till fastigheten, med en markareal om 18 000 kvm, hör även byggrätter om cirka 9 500 kvm BTA, där Brinova planerar att uppföra 18 radhus samt två punkthus med 10 våningar, totalt cirka 86 bostadslägenheter.

Fastigheten förvärvas i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 185 Mkr och har ett hyresvärde på 7,8 Mkr.

Fastigheten tillträds den 1 februari 2022.

– Ett utmärkt förvärv på fantastiskt läge där vi kan fortsätta vår tillväxtstrategi med att både öka vår befintliga fastighetsportfölj och projektportfölj, säger VD Per Johansson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se