Brinova förvärvar för 283 mkr i Skåne
– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, på orter där vi redan är representerade, säger VD Per Johansson.

Brinova förvärvar för 283 mkr i Skåne

Transaktion

26 augusti 2021

Nasdaq-noterade Brinova tecknade igår avtal om förvärv av två skånska fastigheter, Bjuv, Billesholms gård 9:467 och Kävlinge Varmröken 1.

Båda fastigheterna är av hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktiva lägen nära allmänna kommunikationer.

Fastigheterna tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 283 miljoner kronor.

Fastigheten Bjuv, Billesholms gård 9:467, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 700 kvadratmeter, innefattar 32 bostadslägenheter varav sju radhus samt ett LSS-boende med ytterligare 5 lägenheter som kommunen hyr på ett 15-årigt avtal.

Fastigheten är belägen nära tågstationen och beräknade hyresintäkter uppgår till 4,9 miljoner kronor och tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2022.

Fastigheten Kävlinge, Varmröken 1, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 5 000 kvadratmeter, innefattar 77 bostadslägenheter och underjordiskt garage med 56 platser. Beräknade hyresintäkter uppgår till tio miljoner kronor och tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2023.

Brinova har fokus på att produktionen av fastigheterna leder till låga energikostnader, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader för att kunna säkerställa en hög överskottgrad.

– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, på orter där vi redan är representerade. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning, säger VD Per Johansson.

Brinova har nu ett fastighetsbestånd om cirka 299 000 kvadratmeter till ett marknadsvärde om cirka 6,4 miljarder kronor. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se