Brinova förvärvar bostäder i Hjärup
Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 000 kvm, innefatta 34 bostadslägenheter och är belägen nära allmänna kommunikationer, förskolor, skolor och annan samhällsservice.

Brinova förvärvar bostäder i Hjärup

Transaktion

28 januari 2022

Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i skånska Hjärup.

 

Brinova har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Hjärup 4:306.

Brinova menar att fastigheten "är av hög kvalitet både avseende energiklass, materialval, utrustning och utemiljö samt belägen på absolut bästa läge i Hjärup nära allmänna kommunikationer till Lund och Malmö".

Fastigheten tillträds i samband med att byggnaden är slutbesiktigad, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2024.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 83 Mkr.

Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 000 kvm, innefatta 34 bostadslägenheter och är belägen nära allmänna kommunikationer, förskolor, skolor och annan samhällsservice.

I området finns idag egna hem och bostadsrätter och dessa lägenheter kommer bli ett komplement för ett varierat bostadsutbud.

Lägenheterna byggs med hög standard och till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats. Beräknade hyresintäkter uppgår till 4 Mkr.

Brinova har fokus på att produktionen av fastigheten ger en bra energiklassificering som leder till låga energikostnader, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader för att kunna säkerställa en hög överskottgrad.

– Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i en kommun där vi redan är representerade. Fastigheten, med bra energiklassificering förstärker Brinovas fokus på att växa hållbara fastigheter som kan förvaltas med befintliga resurser, en kostnadseffektiv förvaltning, säger VD Per Johansson. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se