Brinova etablerar sig i Trelleborg

Brinova etablerar sig i Trelleborg

Transaktion

17 juli 2017

Brinova förvärvar en vårdfastighet i centrala Trelleborg. Fastigheten innehåller folktandvård, förskola samt bostäder.

 

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 27 miljoner.

Fastigheten, Trelleborg Sadeln 2 med en uthyrningsbar yta om cirka 2 000 kvadratmeter med ett hyresvärde om 2 miljoner per år. Tillträde sker 1 september 2017.

- För Brinova blir det positivt att etablera sig i en ny ort, Trelleborg, som med sitt läge kan förvaltas med befintligt förvaltningsorganisation, detta skapar förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, VD för Brinova.

Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 19 miljoner. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 7 miljoner, regleras genom kontant betalning. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen.

Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Transaktion