Brinova – äntligen klara för Nasdaq Foto: Nasdaq

Brinova – äntligen klara för Nasdaq

Ekonomi

14 september 2018

Om några veckor går det att för första gången handla med Brinovas aktier på Nasdaq Stockholm.

 

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 27 september 2018.

Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq är beräknad till den 27 september 2018 och sista dag för handel på First North Premier är beräknad till den 26 september 2018.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Brinovas planer och verksamhet kännetecknas av långsiktighet och samverkan, vilket bolagets styrelse bedömer gynnas av en notering på Nasdaq Stockholm.

Noteringen på Nasdaq Stockholm är således inte driven av ett omedelbart finansieringsbehov, även om noteringen kan bredda Brinovas finansieringsalternativ vid eventuella framtida kapitalbehov.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se